СУРГУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА. 

БСШУСЯ-ны харьяа олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай Шинэ эрин ОУ-ын сургууль нь анх 2010 оны 11 сард байгуулагдсан бөгөөд Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрөөр англи, монгол хэлээр сургалт явуулдаг Монгол улсын төрийн өмчит олон улсын анхны ЕБС юм. Одоогоор тус сургууль Кембрижийн олон улсын Check point, IGCSE, AS, A түвшний сургалт явуулж, Кембрижийн олон улсын шалгалтын (CIE) төвөөс олгосон  MN011 кодын албан ёсны  эрхтэйгээр олон улсын шалгалтыг зохион байгуулдаг.

ТҮҮХЭН ТОВЧООН.

 • 2010.03.25.  БСШУЯ-ны харьяа олон улсын Шинэ эрин ОУ-ын лаборатори сургуульд ажиллах багш, удирдлагууд батламж гардаж авав.

 • 2010.06 сар. Шинэ эрин ОУ-ын лаборатори сургуулийн багш нар зуны англи хэлний EXEL хөтөлбөрийн сургалтанд хамрагдав. 

 • 2010.06 сар. БНЭУ-д багш нар англи хэлний 3 сарын сургалтанд хамрагдав.  

 • 2010.11.22.  БСШУЯ-ны харьяа олон улсын Шинэ эрин ОУ-ын лаборатори сургуулийн анхны хичээл эхлэв. 

 • 2010.02.23.  Кембрижийн олон улсын IGCSE хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 11 хичээлийн эрх авав.

 • 2010.02 сар.  Кембрижийн олон улсын IGCSE хөтөлбөрийн онлайн сургалтанд багш нар хамрагдав.

 • 2011.03 сар. ОХУ-д болсон МХТ-ийн сургалтанд тус сургуулийн мэдээлэл зүйн багш Д.Дэлгэрцэцэг оролцов.

 • 2011.04.13.  Монгол Улсын Засгийн газар, Кембрижийн Их Сургуулийн Кембрижийн Олон улсын шалгалтын  төвийн хооронд “Бага, дунд боловсролын         стандарт, хөтөлбөрийг шинэчлэх” талаар хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурав.

 • 2011.06 сар. Тус сургуулийн сурагчид англи хэлний “Summer sampler-2011” зуны сургалтанд хамрагдав.

 • 2011.10.15. БНХАУ-ын Бээжин хотод болсон Кембрижийн олон улсын багш нарын бүсчилсэн сургалтанд тус сургуулийн математик, физик, газарзүй, англи         хэлний хичээлийн багш нар, сургуулийн захирлын хамт оролцов. 

 • 2011.10 сар. Кембрижийн олон улсын зөвлөх Р.Ф.Смит тус сургуулийн багш, удирдлагуудад сургалт явуулав.

 • 2011.10 сар. Олон улсын “Шинэ эхлэл”, “Монгол тэмүүлэл” лаборатори сургуулиуд байгуулагдав. 

 • 2011.11 сар. Шинэ сургуулийн багш, сурагчид “Golden bridge” төвийн англи хэлний вакумжуулсан сургалтанд хамрав. 

 • 2011.11.07. Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн шинэ барилга ашиглалтанд оров.

 • 2011.12.10. Сингапурт болсон олон улсын наадамд Ц.Лхамсүрэн багш  сурагчдын хамт оролцов.

 • 2012.01.30. Шинэ эрин ОУ-ын лаборатори сургуулийн багш нарын баярт зориулсан “Сурагчийн нэг өдөр” өдөрлөг зохион байгуулагдав. 

 • 2012.02.06. Сангийн яамны холбогдох албаны хүмүүс Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцав.  

 • 2012.02.07-08. ЕБС-иудын багш нарт зориулсан “Авилгын эсрэг боловсрол” сургалтыг ИБНВУ-ын Консулын газар, АНУ-ын Азийн сан, Авилгатай тэмцэх         газар, НБГ-тай хамтран зохион байгуулав. Сургалтад ИБНВУ-ын элчин сайд сургалтанд оролцов.  

 • 2012.02.09-13. ОУХ-ийн “Найрамдал” төвд “Төсөлт хичээлийн сургалт”-ыг зохион байгуулав. 

 • 2012.03.14. Их дээд сургуулиудын удирдлага, багш нарын сургалтыг Кембрижийн ИС-тай хамтран зохион байгуулав.

 • 2012.03.22-26. “Кембрижийн стандартад баримжаалсан бага дунд боловсролын шинэчлэлийн бодлого” хөтөлбөр, арга зүйн сургалт зохион байгуулагдав.         Сургалтанд 21 аймгийн болон УБ хотын үндэсний лаборатори сургуулиудын 330 багш, удирдах ажилтнуудыг оролцов. 

 • 2012.03.12-16. БСШУЯ-ны харьяа олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай Шинэ эрин ОУ-ын, “Шинэ эхлэл”, “Монгол тэмүүлэл” сургуулиудын удирдлагуудад         зориулсан “Leadership” сургалтыг Кембрижийн олон улсын зөвлөх Рожер Франклин Смит зохион байгуулав. 

 • 2012.04.02-21. Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн багш, сурагчид, эцэг эхчүүдэд зориулсан “School management cycle” сургалтыг зохион байгуулж, сургуулийн         стратеги төлөвлөгөөг багш, сурагч, эцэг эхийн оролцоотойгоор боловсруулав. 

 • 2012.04.05-08. “Кембрижийн стандартад баримжаалсан бага дунд боловсролын шинэчлэлийн бодлого” хөтөлбөр, арга зүйн сургалтыг зохион байгуулав.         Сургалтанд БСШУЯ, БСГ, ДБХ, МХГ, БХ, БҮТ-ийн 488 хүн оролцов. 

 • 2012.03-06 сар. Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрийн зөвлөх багш нар /математик, хими, физик, англи хэлний хичээлээр/ ажиллав. 

 • 2012.04.24 БНХАУ-ын Гуаньжоу хотноо AS хөтөлбөрийн сургалтанд математик, бизнес судлал, физик, химийн хичээлийн багш нар хамрагдав. 

 • 2012.05.11. “Сонгодог хөгжмийн үдэш” тоглолтыг “Аrt zоne” мэргэжлийн хөгжмийн агентлагтай хамтран Шинэ эрин ОУ-ын сургууль дээр зохион байгуулав. 

 • 2012.05-06 сар. Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн сурагчид Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрийн шалгалтыг анх удаагаа өгөв. Үүнд: 27 сурагч IGCSE         хөтөлбөрийн математик, физик, хими, биологи, бизнес судлал, англи хэл, компьютер судлалын хичээлүүдээр 57 шалгалт өгсөнөөс 47 шалгалтыг A*, A, B үнэлгээтэй өгөв.

 • 2012.06.15-06.22. ОХУ-ын Буриад улсад Байгаль нуурын амралтанд тус сургуулийн багш, ажилчид амрав.  

 • 2012.06.29-07.26. АНУ-ын “Англи хэлний институт” байгууллагатай хамтран “Цагаан нуга” зусланд БСШУЯ-ны харьяа олон улсын хөтөлбөрийн сургуулиудын         багш, сурагчдын зуны сургалтыг зохион байгуулав. 

 • 2012.07.05-07.11. БНХАУ-ын Бээжин хотод тус сургуулийн IGCSE хөтөлбөрийн газарзүйн хичээлийг сонгон судалж буй сурагчид “Төвийн бизнес” дүүргийн         судалгааны ажил хийв. 

 • 2012.07.24-07.30. БНСУ-ын Роботын нийгэмлэг, БСШУЯ-тай хамтран “Мон Робот” ОУ-ын роботын тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулав. Тус тэмцээнд         БНСУ-ын 33 сурагч, 11 багш, МУ-ын 66 сурагч, 16 багш оролцож тэргүүн байр эзэлсэн 4 сурагч, 2 багш БНСУ-д тэмцээнд оролцох эрхтэй болов. 

 • 2012.08 сар. “Үндэсний сургагч багш бэлтгэх 2, 3-р шатны сургалт”, “Бага дунд боловсролын шинэчлэлийн бодлого” сэдэвт сургалтууд зохион байгуулагдав. Нийт 1000 багш хамрагдав. 2012.08.26. УИХ-ын гишүүд тус сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцав. 

 • 2012.08.27-09.13. Шинэ эрин ОУ-ын сургууль дээр IGCSE хөтөлбөрийн music, art & design, биеийн тамир, design & technology, ICT, газарзүй, бизнес судлалын         хичээлүүдээр Кембрижийн олон улсын зөвлөхүүд сургалт зохион байгуулав.

 • 2012.08.28-30. “Иргэний боловсрол” ТББ-аас “Экологийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг Шинэ эрин ОУ-ын сургууль дээр зохион байгуулав.

 • 2012.09.01. Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн 2012-2013 оны хичээлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа болов. Нээлтэнд УИХ-ын гишүүн Ё.Отгонбаяр тэргүүтэй         төлөөлөгчид оролцов. 

 • 2013. ....................... 

 • 2013.11 сар. Тус сургуулийн 10б ангийн сурагч Э.Энхцацралт нь Олон улсын IGCSE түвшний Математикийн шалгалтаар ДЭЛХИЙН ТОП ҮНЭЛГЭЭ авав.

 • 2013. ....................... 

 • 2013. ....................... 

 • 2013. ....................... 

 • 2014.01.20-26. БНСУ-д болсон “Robotic Championship” 2014 тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн олон улсын лаборатори сургуулиудын “Mogul” баг амжилттай         оролцож “Хамгийн их ахиц дэвшилттэй баг”-аар шалгарч цом, батламж авав.

 • 2014.05 сар. Б.Чинтүшиг англи хэлний улсын олимпиадын алтан медалийг хүртэв.

 • 2014.05.30. БСШУСЯ-ны харьяа олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ШИНЭ ЭРИН лаборатори сургуулийн анхны 12 дугаар ангийг 20 сурагч амжилттай төгсөв. 

 • 2014. Дэлхийн газарзүйн олимпиадад МУ-ыг төлөөлөн тус сургуулийн багш, сурагчид анх удаа оролцов. 

 • 2014.10 сар. Кембрижийн олон улсын шалгалтын төвөөс “ОУ-ын сургуулийн багш ажилтны үнэлгээг хэрхэн хийх”, “Сургуулийн үйл ажиллагааны чанарыг  хэрхэн  баталгаажуулах” талаар зөвлөх үйлчилгээ авч 2015 оны 1 сарын 1-нээс тус сургуулийн багш, ажилтны ажлыг үнэлэх болон  сургуулийн үйл ажиллагааны чанарт  олон улсын стандартын дагуу үнэлгээ хийх шинэ системийг нэвтрүүлэв. 

 • 2014.11.27. ОХУ-ын Сочи хотод явагдсан “World Robot Olympiad” арга хэмжээнд тус сургуулийн роботын багш Б.Ариунболор сургуулиа төлөөлөн оролцож, гишүүнчлэлийн эрх авав.

 • 2015.01 сар. Япон улсын Иокохама хотод болсон Робот хөлбөмбөгийн тэмцээнд анх удаагаа сурагчдаа  оролцуулж, цаашид японы роботын олон улсын  тэмцээнд оролцохоор гэрээ хэлэлцээр хийв. 

 • 2015.04.14-18. БНХАУ-Бээжин хотод болсон Кембрижийн олон улсын AS/A түвшний сургалтад тус сургуулийн 5 багш хамрагдаж олон улсын эрхээ баталгаажуулав.

 • 2015.04.14-25. Турк улсын Анталияа хотод зохион байгуулагдсан “ОУ-ын хүүхдийн урлагийн их наадам”-д тус сургуулийн багш, сурагчид анх удаа Монгол         Улсаа төлөөлөн амжилттай оролцов.

 • 2015.04 сар “Шинэ эрин төгсөгчдийн холбоо”-г үүсгэн байгуулж, “Сурагчдад зөвлөх багш”-ийг сонгон шалгаруулж ажиллаж эхлэв. 

 • 2015.05.11-20. МҮОНТВ, тус сургуультай хамтран Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгоны сургуулийн сурагч Шинэ Эрин сургуулийн сурагчтай         солигдон амьдарч суралцах зорилготой “Сурагч солилцооны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэв.

 • 2015.05.12. БСШУЯ-ны харьяа олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай лаборатори сургуулиудын сургалтын бодлого, хэрэгжилт, ололт амжилтын тайлан         үзэсгэлэн бүхий “Нээлттэй өдөрлөг” арга хэмжээг МҮЭСТО-нд зохион байгуулав.

 • 2015.08.26. Сингапурын ба Азийн математикийн олимпиадад тус сургуулийн багш 1 багш, 4 сурагч амжилттай оролцов. 

 • 2015.10.23-26. НҮБ-ын 70 жилийн ойд зориулсан уралдаанд Э.Энхцацрал шалгарч МУ-аас НҮБ-д илтгэл тавив. 

 • 2015.11.21. “Success celebration” арга хэмжээг МҮХАҮТ-д зохион байгуулж, 5 жилийн хугацаанд хийж бүтээснээ, цаашид хийж бүтээх зорилго, зорилтоо танилцуулав. 

 • 2016.01 сар. Сургуулийн гадаад арга хэмжээг нэмэгдүүлэх, сурагчдын гадаад арга хэмжээнд оролцох оролцоог дэмжих зорилгоор Голомт банктай хамтран “Хуримтлалын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхлэв. 

 • 2016.01.26-.01.30-ны  хооронд БНСУ-ын Сөүл хотод зохион байгуулагдсан “Korea Robot Championship 2016”-д багаараа амжилттай оролцов.

 • 2016.04.06-ны өдөр Монгол улсад зохион байгуулагдсан “SASMO 2016” математикийн тэмцээнд 10б ангийн сурагч Э.Түвшинзаяа 11б ангийн сурагч А.Ган- Эрдэнэ нар мөнгөн медаль, 8б ангийн сурагч Б.Тэмүүлэн, 9а ангийн сурагч Т.Тэмүгүн  нар хүрэл медаль тус тус хүртэв.

 • 2016.08.14-08.17. Сингапур улсад зохион байгуулагдсан SIMOC азийн математикийн  олимпиадад багаараа амжилттай оролцож 10б ангийн сурагч Э.Түвшинзаяа, 9б ангийн сурагч Б.Тэмүлэн нар хүрэл медаль хүртэв. 

 • 2016.08.16-08.22. Дэлхийн газарзүйн олимпиадаас МУ-ын анхны мөнгөн медалийг тус сургуулийн 12б ангийн сурагч Э.Жагар хүртэв.  

 • 2016.10.26-29. ОУ-ын сургуулийн удирдлагууд БНХАУ-ын Бээжин, Шанхай хотноо зохион байгуулагдсан “Developing your school with Cambridge”, “Going to University with Cambridge international AS and A levels” сургалтуудад хамрагдав. 

 • 2017.04.01-10-ны хооронд Development solutions, Save the children сангаас зохион байгуулсан "Global Youth Young Entrepreneurship-2017" тэмцээнээс Шинэ Эрин сургуулийн 11-р ангийн сурагчид 1-р байр, 12 дугаар ангийн сурагчид 2-р байр тус тус хүртэв. 

 • 2017.04.28-ний хооронд зохион байгуулагдсан Улаанбаатар хотын 2017 оны Бадминтоны аварга шалгаруулах тэмцээнээс Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн баг алт-10, мөнгө-12, хүрэл 5 авч багийн дүнгээр 2 байранд оров. 

 • 2017.05 сард зохион байгуулагдсан “SASMO 2017" олон улсын математикийн олимпиадад Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн сурагчид амжилттай оролцож 2 алт, 4 мөнгө, 5 хүрэл нийт 11 медаль хүртэв. 

 • 2017.06.03. “Mongolian Robot Championship 2017” тэмцээнийг Монголын роботын боловсролын нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулав. 

 • 2017.07.15-16-ны хооронд зохион байгуулагдсан Сингапурын олон улсын математикийн олимпиадад MATH OlYMPIAD төрөлд Т.Тэмүгүн, Б.Лутбаяр,         П.Баттулга, Ц.Гэрэлсүрэн нар хүрэл медаль, MATH WARRIORS төрөлд Ц.Гэрэлсүрэн хүрэл медаль тус тус хүртэв

 • 2017.08 сард Солонгос улсын Бусан хотод зохион байгуулагдсан "e-Icon" гар утасны аппликэшн хөгжүүлэлтийн олон улсын 7-р тэмцээнд Шинэ Эрин ОУ-ын         сургуулийн Г.Идэржаргал багштай 11-р ангийн сурагч Э.Дөлгөөн, Б.Оюунбаатар нар оролцож "Best Creativity award" шагналыг хүртэв. 

 • 2017.11.01-07. Япон улсад зохион байгуулагдсан “Japan super science fair”-т Шинэ эрин сургуулийн багш, сурагчид оролцов. 

 • 2017.11.25. УДБЭТ, СУИС-тай хамтран “Сонгодог урлаг хүүхдийн боловсролд” лекц концертыг, Үндэсний урлагийн их театртай хамтран “Үндэсний урлагийн лекц концерт”-ыг зохион байгуулав.  

 • 2017.12.13. Австрали улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд John Langtry тус сургуульд зочлов.  

 • 2017.12.10-12-ны хооронд “Hongkong Science Trip-2017” хөтөлбөрт Шинэ Эрин ОУ-ын сургуулийн багш, сурагчид амжилттай хамрагдав. 

 • 2018.01.24-25-ны өдрүүдэд  10б ангийн сурагч Т.Хангал Монгол Улсаа төлөөлөн ОХУ-ын Новосибирск хотод зохион байгуулагдаж байгаа өсвөр үеийн "Lokovolley" ОУ-ын волейволын аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцов. 

 • 2018.02.18-02.25-ны өдрүүдэд Япон улсын Иокохама хотод зохион байгуулагдсан “International Robotfootball Tournament 2018” тэмцээнд багаараа амжилттай оролцов.

 • 2018.02.24-25-ны өдрүүдэд Хан-Уул дүүргийн спортын  ордонд зохион байгуулагдсан Улаанбаатар хотын 2018 оны Бадминтоны өсвөрийн aварга шалгаруулах тэмцээнд нийт 11 сургуулийн баг, тамирчид оролцсоноос Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн сурагчид Алт-13, Мөнгө-15, Хүрэл-10 медаль хүртсэн амжилт үзүүлж, багийн дүнгээр Шинэ Эрин ОУ-ын сургууль Тэргүүн байр эзэлж БАДМИНТОНЫ АВАРГА СУРГУУЛЬ болов. 

 • 2018.03.08-11-ний хооронд АНУ-ын Нью-Йорк хотод зохион байгуулагдсан “Future We Want” Model United Nations НҮБ-ын загвар хуралдаанд Шинэ Эрин ОУ-ын сургуулийн сургалтын менежер И.Сайнгэрэл болон 11б ангийн сурагч Б.Түвшинсанаа, 10а И.Амина, Б.Мөнгөнбаяр, 10б ангийн Э.Дөлөөнмөрөн нар Монгол улсаа төлөөлөн амжилттай оролцов. 

 • 2018.03.21. Шинэ эрин ОУ-ын сургууль “Эх дэлхийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд 1 өдрийг ток, цахилгаан хэрэглэхгүйгээр өнгөрүүлж тэмдэглэв.  

 • 2018.03.07-15. АНУ-ын Нью Йорк хотноо зохион байгуулагдсан НҮБ-ын “Furure we want” загвар хуралдаанд тус сургуулийн багш сурагчид Монгол улсаа төлөөлөн оролцов.  

 • 2018.04.01-10-ны хооронд Япон улсын Окинава хотод зохион байгуулагдсан шинжлэх ухааны хөтөлбөрт Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн 11а ангийн сурагч Г.Ану амжилттай хамрагдав. 

 • 2018.04.27-28. Улсын сэтгэх чадварын XVI олимпиад тус сургууль дээр зохион байгуулагдав.

 • 2018.05.02. Шинэ Зеланд улсын өргөмжит консул Mattew Hooton Шинэ эрин ОУ-ын сургуульд зочлов. 

 • 2018.05.11. Ирланд улсын өргөмжит консул Mark Sherry Шинэ эрин ОУ-ын  сургуульд зочилж ахлах ангийн сурагчидтай уулзав. 

 • 2018.06.17-27-ны хооронд Солонгосын Санжү сургуультай хамтран сурагч солилцооны хөтөлбөрт Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн багш сурагчид амжилттай хамрагдав. 

 • 2018.05.24. Шинэ эрин сургууль “Бишгүүр хөгжмийн улсын уралдаан”-аас мөнгөн медаль хүртэв. 

 • 2018.06.28-07.28 Сингапур улсад зохион байгуулагдсан Англи хэлний зуны сургалтанд Шинэ Эрин ОУ-ын сургуулийн сурагчид амжилттай хамрагдав. 

 • 2018.07.07-08-ний өдрүүдэд Сингапур улсад зохион байгуулагдсан Сингапурын математикийн SIMOC олимпиадад 8а ангийн cурагч Э.Мишээл хүрэл медаль хүртэв. 

 • 2018.07.15-08.06-ны хооронд ОХУ-ын Артек хүүхдийн зуслан зохион байгуулагдсан “Олон улсын урлагийн фестиваль”-д Шинэ Эрин ОУ-ын сургуулийн сурагчид амжилттай оролцов. 

 • 2018.07.21-22-ны өдрүүдэд Сингапур улсын Сингапурын Үндэсний Их Сургууль дээр зохион байгуулагдаж буй "Global Link Singapore 2018"   чуулга уулзалтад Монгол улсыг төлөөлж 10 сурагч оролцож байгаагаас Шинэ Эрин ОУ-ын сургуулиас 5 сурагч оролцов.  

 • 2018.07.24-28-ний өдрүүдэд Монголын роботын боловсролын нийгэмлэг, БНСУ-ын Роботын нийгэмлэг хамтран зохион байгуулдаг Лего Роботын Бүсийн Сургалт-Тэмцээнд  Шинэ Эрин ОУ-ын сургуулийн 9а ангийн сурагч Х.Бат-Эрдэнэ ахлагчтай баг Тэргүүн_байр, 11б ангийн сурагч Э.Дөлгөөнмөрөн ахлагчтай баг Дэд_байранд тус тус шалгарч 2019 оны 01 сард БНСУ-ын Сөүл хотноо болох "Korean Robot Championship" тэмцээнд оролцох эрхтэй болов.

 • 2018.07.27-31-ний өдрүүдэд Тайланд, Бангкок хотноо 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа   International junior math Olympiad-2018 олимпиадад БНХАУ, БНСУ, Сингапур зэрэг Азийн 18 улсын 2-10р ангийн 660 орчим сурагчид оролцсоноос Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн С.Лхагвадорж багштай 6 сурагч оролцож  2 мөнгө 4 хүрэл медаль тус тус хүртэв.

 • 2018 оны 08 сард Харвардын их сургуулийн  Crimson BioAcademy 2018 хөтөлбөрт Тус хөтөлбөрт олон улсын хэмжээнд 12 сурагч шалгарч оролцсоноос 7 сурагч АНУ-аас, 4 сурагч Хятадаас, 1 сурагч Монголоос шалгаран оролцсон юм .  Монгол улсаа төлөөлөн "Шинэ Эрин төгсөгчдийн холбоо"-ны сурагчдад зөвлөх багш Б.Болдсайхан Crimson BioAcademy 2018 хөтөлбөрт хамрагдав. 

 • 2018.08.31-09.11. БНСУ-ын НамХэ хотын Санжү дунд сургуультай хамтран 2 дахь жилдээ “Сурагч солилцооны хөтөлбөр”-ийг амжилттай хэрэгжүүлэв. Энэ жил БНСУ-ын НамХэ хотын Санжү дунд сургуулийн 28 сурагч, 6 багшийн хамт Монгол гэр бүлд байрлаж (Homestay), манай улсын зан заншил, соёл уламжлалтай танилцах хөтөлбөрүүдэд хамрагдав. 

 • 2018.09.14-21-ний өдрүүдэд Увс хүнс компани, Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн хамтран хэрэгжүүлж буй "НИЙСЛЭЛ ХҮҮ" төсөлд 11-р ангийн сурагчид хамрагдан  Төв, Архангай, Завхан, Увс аймгийн түүх соёлын дурсгалт газруудаар аялж, Увс хүнс компаний чацаргана хураалтад оролцон, чацаргана боловсруулах үйлдвэр, технологитой танилцахын зэрэгцээ хотон ястны ахуй амьдрал, түүх соёлыг судлан, нүүдлийн соёл, ахуй, уламжлалд суралцав. 

 • 2018 оны 09 сар. БНХАУ-ын Ордос хотод зохион байгуулагдсан Олон улсын хүүхдийн спортын VIII наадамд Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн 11б ангийн сурагч С.Тэмүүлэн, Т.Хангал нар Монгол улсаа төлөөлөн амжилттай оролцож хөвгүүдийн шигшээ баг 1-р байр, охидын шигшээ баг 2-р байр тус тус хүртэв. 

 • 2018.10.05-ны Дэлхийн болон монголын багш нарын баярын өдрийг тохиолдуулан БСШУСЯ-наас боловсролын шинэчлэлд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж  "ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТҮҮЧЭЭ СУРГУУЛЬ" өргөмжлөлөөр шагнаж урамшуулав. 

 • 2018.10.22-30-ны хооронд БНХАУ-ын Бээжин хотод зохион байгуулагдсан Монгол, Хятад хоёр улсын дунд сургуулиудын сагсан бөмбөгийн тэмцээнд Шинэ         эрин ОУ-ын сургуулийн 10в ангийн сурагч З.Жавхланбаяр амжилттай оролцон багаараа тэргүүн байр эзэлж, цомын эзэн багаар шалгарав. 

 • 2019.05 сар. Шинэ эрин ОУ-ын сургууль, Dream box TV-тэй хамтран X laboratory нэвтрүүлгийг 

 • 2019.05

 • 2019.06.17-07.05. “Шинэ эрин төгсөгчдийн холбоо”-ноос ахлах ангийн дүү нартаа зориулан их дээд сургуульд элсэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор NESP/New Era Summer Program/ хөтөлбөрийг 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулав. 

 • 2019.07.21-26. Өмнөговь аймгийн ЗД-ын ивээл дор аймгийн ЗДТГ, БСУГ, Ханбогд сумын ЗДТГ, БНСУ-ын Роботын нийгэмлэг, Монголын Роботын боловсролын нийгэмлэг, төрийн өмчит ОУ-ын сургуулиуд хамтран, Оюутолгой компани, Говийн оюу хөгжлийн сангийн дэмжлэгтэйгээр KHANBOGD ROBO - 2019 лего роботын тэмцээнийг Ханбогд суманд амжилттай зохион байгуулав.  

 • 2019.07.26-30. Азийн 21 орны 1400 шилдэг сурагчид оролцсон математик, байгалийн ухааны олимпиад Малайз улсын Kuala Lumpur хотноо зохион байгуулагдаж, тус олимпиадаас Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн 8б ангийн сурагч Ч.Алтаргана алтан медаль хүртэв. 

 • 2019.08.29-09.15. БНСУ-ын НамХэ мужийн Санжү сургуулийн багш, сурагчид Монголд ирж, Шинэ эрин сургуулийн “Сурагч солилцооны хөтөлбөр”-т хамрагдав 

 • 2019.09.08-15. Шинэ эрин ОУ-ын сургууль, Увс хүнс ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлсэн “Нийслэл хүү” төслийн хүрээнд тус сургуулийн 11-р ангийн сурагчид Төв, Архангай, Завхан, Увс аймгийн түүх соёлын дурсгалт газруудаар аялж, Увс хүнс компаний чацаргана хураалтад оролцон, чацаргана боловсруулах үйлдвэр, технологитой танилцахын зэрэгцээ, хотон ястны ахуй амьдрал, түүх соёлыг судлан нүүдлийн соёл ахуй уламжлалын мөн чанарт суралцлаа.  

 • 2019.09.29. “SUMO ROBOT MONGOLIA-2019” роботын тэмцээнийг Монголын Робот сонирхогчдын Робокон нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулав.

 • 2019.10.06-09. Сургуулийнхаа барилгыг эрчим хүчний хэмнэлттэй, ухаалаг шийдэл болох PASSIVE загварт шилжүүлэх боломж нөхцлийг судлахаар ХБНГУ-ын Пассив хаус институтээс БНХАУ-д зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн захирал Б.Амартүвшин оролцов. 

 • 2019.10.14. Шинэ эрин ОУ-ын сургууль, Улсын тэргүүний Ган зам 20-р сургуулиуд цаашид хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурав. 

 • 2019.10.24. Шинэ эрин ОУ-ын сургуульд АНУ, ХБНГУ, ОХУ, БНХАУ, БНБУ, Канад, Сингапур, Хонконгийн 12 их дээд сургуулийн төлөөлөгчид зочилов.

 • 2019.10.28. Өмнөговь аймаг, Говийн оюу хөгжлийн сан, Шинэ эрин ОУ-ын сургуультай байгуулсан МЕНЕЖМЕНТИЙН ГЭРЭЭ-ний дагуу Ханбогд сумын 2-р сургуульд Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн сургалтын менежер И.Сайнгэрэл ахлагчтай зөвлөн туслах 1-р багийн (математик, монгол хэл, англи хэл, хими, физик, биологи, түүх, газарзүй, зураг, технологийн) багш нар ажиллаж, зөвлөгөө өгөв. 

 • 2019.11.01-02. New Era Model United Nations /Шинэ эрин сургуулийн НҮБ-ийн загвар хуралдаан/-ийг амжилттай зохион байгуулав. 

 • 2019.11.01-02. “Иргэний боловсрол төв” ТББ-тай хамтран УБ хотын болон хөдөө орон нутгийн 5 аймгийн ЕБС-иудын 21 баг оролцсон “Шударга ёс” мэтгэлцээнийг амжилттай зохион байгуулав.  

 • 2019.11.02-03. “Монголын робот сонирхогчдын холбоо”-ноос санаачлан зохион байгуулсан ROBOT CHALLENGE ERDENET тэмцээнд Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн Г.Идэржаргал багштай “New era-1”, “New era-2”, “New era-3”, “New era-4” багууд амжилттай оролцов. 

 • 2019.11.16. СУИС, УДБЭТ-тай хамтран 6-р ангийн сурагчид, эцэг эхчүүдэд зориулсан “СОНГОДОГ УРЛАГ-ХҮҮХДИЙН БОЛОВСРОЛД” лекц концертыг Шинэ  эрин ОУ-ын сургууль дээр зохион байгуулав. 

 • 2019.11.18. Шинэ Эрин ОУ-ын сургууль, Шинэ эрин - Төгсөгчдийн Холбоо хамтран Анхны төгсөгчдийн 5дахь жилийн “Карьер судалгааны уулзалт”-ыг амжилттай зохион байгуулав. 

 • 2019.11.23. Үндэсний урлагийн их театр, “Шинэ эрингийн эцэг эх” ТББ хамтран “Үндэсний урлаг-Хүүхдийн боловсролд” лекц концертыг Шинэ эрин сургууль  дээр 4 дэхь жилдээ амжилттай зохион байгуулав. 

 • 2019.11.24. Шинэ эрин ОУ-ын сургууль үүсэн байгуулагдсан түүхт өдөрт зориулсан СОЁЛЫН 7 ХОНОГ хөтөлбөрийн хүрээнд МУ-ын Хөдөлмөрийн баатар, ардын жүжигчин Цэвэгжавын Пүрэвдоржийн нэрэмжит “Ари романс дуулаачдын олон улсын 5 дугаар уралдаан”-ыг 8 - 10р ангийн сурагчид, эцэг эхчүүдийн хамт үзэж сонирхлоо.

 • 2019.11.30. Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн БСГЗ ЗАН, “Шинэ эрингийн эцэг эх” ТББ хамтран “Эцэг эхийн нөхөрсөг тэмцээн”-ийг зохион байгуулав. 

 • 2019.01.17. Шинэ эрин ОУ-ын сургууль нь “Улаанбаатар Лиг – 2019” тэмцээний ахлах насны ангилалд дахин түрүүлж Хошой аварга сургууль болов

 • 2020.01.09. Төрийн өмчит олон улсын сургуулиудын “Спортын нөхөрсөг тэмцээн” Шинэ эрин ОУ-ын сургууль дээр зохион байгуулагдав. 

 • 2020.01.19. ХБНГУ-ын Passive house institute-ын эрдэмтэн Рон Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн барилгыг пассив технологид шилжүүлэхтэй холбоотой төслийн асуудлаар Монгол улсад зочилж, санал солилцов. 

 • 2020.01.25. Шинэ эрин ОУ-ын сургууль, Нийслэлийн шатрын холбоотой хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж, цаашид Шатрын холбооны цуврал тэмцээнүүдийг Шинэ эрин ОУ-ын сургууль дээр зохион байгуулж байх, Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн шатрын клубыг хөгжүүлэхэд Нийслэлийн шатрын холбооноос шатрын сургалтын хэрэглэгдэхүүн, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж байхаар тохиролцов. Тус холбооноос шатрын ширээ, сандал, шатар, цагийг Шинэ эрин ОУ-ын сургуульд хүлээлгэн өгөв.

 • 2020.01 сар. Коронавирусын халдвар тахлын улмаас Улсын Онцгой Комиссын шийдвэрээр хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд хөл хорио тогтоов. 

 • 2020.01.30-31. Монгол улс нь Коронавирусын халдвар тахлын улмаас хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа хөл хорио тогтоож, Монголын ТВ-үүдийн холбоотой хамтран Теле хичээлийг зохион байгуулах болсон ба Шинэ эрин ОУ-ын сургууль дээр Bolovsrol TV, Eagle TV, TV5, TV8, TV9, SBN, Монгол НD телевизүүд 6 – 12р ангийн зураг авалтыг хийж эхлэв. 

 • 2020.02.06. ИБУИНВУ-ын элчин сайд PHILIP MALONE-тай уулзаж боловсролын тухай санал солилцов. 

 • 2020.03.05. БСШУС-ын сайд Ё.Баатарбилэг Шинэ эрин ОУ-ын сургуульд зочилж, Теле хичээлийн бичлэгийн явцтай танилцлаа.

 • 2020.03.19. Австрали улсын элчин сайд DAVE VOSEN Шинэ эрин ОУ-ын сургуульд зочилж Теле хичээлд оролцов. 

 • 2020.04 сар. Шинэ эрин ОУ-ын сургууль нь Woowoo technology компанитай хамтран дэлхийн 120 гаруй оронд хэрэглэгдэж буй Odoo ERP системийг сургалтдаа нэвтрүүлж эхлэв.  

 • 2020.05 сар. ТВ хичээл. Коронавирусын халдвар, тахлын улмаас хөл хорио тогтоосон энэ цаг үед МУ-ын Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ-ийг бэлтгэхэд манлайлан оролцсоныг үнэлж, БСШУСЯ-наас Шинэ эрин ОУ-ын сургуульд ТАЛАРХЛЫН БАТЛАМЖ олгов. 

 • 2020.06 сар. Шинэ эрин ОУ-ын сургуулийн 12р ангийг 44 сурагч төгсөв.