Төгсөгчдийн  ТАНИЛЦУУЛГА

416

СУРАГЧ

282

ТӨГСӨГЧ

32

ГАДААД АРГА ХЭМЖЭЭ

124

ТЭТГЭЛЭГ
БСШУСЯ-ны харьяа олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай Шинэ эрин ОУ-ын сургууль нь анх 2010 оны 11 сард байгуулагдсан бөгөөд Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрөөр англи, монгол хэлээр сургалт явуулдаг Монгол улсын төрийн өмчит олон улсын анхны ЕБС юм. Одоогоор тус сургууль Кембрижийн олон улсын Check point, IGCSE, AS, A түвшний сургалт явуулж, Кембрижийн олон улсын шалгалтын (CIE) төвөөс олгосон  MN011 кодын албан ёсны  эрхтэйгээр олон улсын шалгалтыг зохион байгуулдаг. 
Шинэ Эрин сургууль нь 2014 онд анхны төгсөлтөө хийж байсан ба 2020 оны байдлаар нийт 282 сурагч амжилттай суралцан төгссөн.

Төгсөлт 2019 - 2020 он 

We're Not Ordinary

We're The Class Of 2020