Архив

© ШИНЭ ЭРИН сургууль

Холбоо барих утас: +976 77228484

Шинэ Эрин сургуулийн 2019 оны элсэлтийн
шалгалтын урьдчилсан дүн

156

Нийт төгсөгчид

361

Суралцагч

27

Гадаад арга хэмжээ

103

Гадны их дээд сургуульд элсэн суралцагч
Олон улсад өрсөлдөх чадвартай, боловсролтой монгол хүүхдийг бид төлөвшүүлнэ.